Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Huj-huj-maskinen

Kategori: 
mekanik

Dra pinnen över taggarna på huj-huj-maskinen som på bilden. Propellern rörs sig fram och åter.

 

Genom ett trick kan Du få propellern att snabbt snurra åt ena eller andra hållet.

 

Om Du pressar pekfingret mot staven som i figur 2a (sett bakifrån) kommer propellern att snurra medurs sett bakifrån. Pressar Du istället på höger ovansida går propellern åt andra hållet.

 

Orsaken är att krafterna i figur 2a sammansätts till en elliptisk rörelse hos staven (figur 2b), som går åt olika håll i de två fallen. Spikens rörelse överförs via friktion till propellern enligt figur 2c.