Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Jakobs stege

Kategori: 
mekanik

 

När man vrider en platta enligt figuren, tycks en platta falla hela vägen ner längs kedjan. Och alla plattorna byter mönster!

Den fallande plattan rör sig inte längs hela kedjan, det är en optisk illusion. Plattorna är ihopkopplade med samma mekanism som i ”Gapstock” härintill. Platta nr 2 i figuren roterar kring sin nedre del ett halvt varv. Sedan stannar den och platta 3 roterar kring sin nedre del ett halvt varv, osv.