Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Kapplöpning

Kategori: 
mekanik

 

Håll de två burkarna längst upp på plankan och släpp.

Vilken kommer först ner? Burkarna är lika stora och lika tunga, men har olika innehåll.

 

Den ena burken har fast innehåll, den andra flytande. Den senare kommer först ner. Vätskan står nästan stilla i denna och tyngdkraften behöver bara accelerera burken. 

 

Det visar sig att förhållandet mellan rulltider t  och hastig-heter v  är oberoende av burkarnas dimensioner och vikt (så länge de är lika för de två burkarna).