Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Kasta hammare

Kategori: 
mekanik

 

Håll hammaren som på bilden till vänster. Kasta den så att den snurrar runt ett varv och fånga den. Den har då vänt på sig! 

 

Kroppar som roterar fritt gör det stabilt kring två axlar (1 och 3), men inte kring den tredje (2), se bild. Man kastar i praktiken alltid lite snett, vinkeln a nedan. Det uppstår då centrifugalkrafter, de röda pilarna. Dessa krafter vrider hammaren till allt större vinklar a. Vi ser på kurvan att om startvinkeln är ao = 8o, vrider sig hammaren bs = 172o, dvs ungefär ett halv varv.