Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Konstant diameter

Kategori: 
mekanik

 

Lägg de tre bitarna på bordet med plexiglasskivan på. Rör skivan sakta fram och åter. Den ligger hela tiden vågrätt! Hur kan det komma sig när bitarna inte är sfärer?

 

Det finns många olika kroppar med konstant diameter. I två dimensioner är Reuleaux-triangeln enklast. Den har minsta arean av alla kurvor med konstant bredd.