Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Kopplad 2-dimesionell pendel

Kategori: 
mekanik

 

Släpp pendeln vid de blå punkterna. I båda fallen svänger pendeln fram och tillbaka.

Släpp pendeln vid den röda punkten. Pendelrörelsen ändrar sig hela tiden och svänger en stund i en cirkel!

 

Pendeln är upphängd så att den har olika längd i de två blå riktningarna. Svängningen i dessa riktningar sker plant och med olika frekvens. Om pendeln släpps från den röda punkten kommer dessa två svängningar att blandas. 

 

Om de två frekvenserna är nästa lika kan man approximera rörelsen med en frekvens och en linjärt tidsberoende fas.