Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Kopplade pendlar

Kategori: 
mekanik

 

Dra ut ena pendeln som på fotot och släpp. Studera vad som händer? Upprepar rörelsen sig?

 

De två kopplade magnetiska pendlarna har två s.k. egenmoder, figur 1 och figur 2. Pröva dessa!

 

Experimentet som Du gjort kan ses som en kom-bination av dessa två rörelser. Först svänger vänstra pendeln och den högra står still. Efter en stund är det tvärtom. Sedan upprepas det hela. Energin går fram och åter mellan pendlarna p.g.a. deras magnetiska koppling.