Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Loopen

Kategori: 
mekanik

 

Släpp gummibollen i skenan från olika höjd. Varför måste Du hålla bollen högre än översta punkten på loopen, för att den skall snurra runt loopen?

 

Varför får Du annat resultat med en metallkula?

 

När bollen rullar ned tappar den lägesenergi, som omvandlas till rörelseenergi. Denna är dels translations-energi (att bollen har fart), dels rotationsenergi (att bollen snurrar). Det är den totala rörelseenergin som avgör hur högt upp bollen kommer. Vi måste hålla bollen lite högre (Dh) än loopens topp p.g.a. rotationsenergin.