Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Mekanisk hävert

Kategori: 
mekanik

 

Lyft upp ena koppen. Kedjan ”rinner” över till den andra koppen. Hur kan detta förklaras?

 

Dragkraften i den vänstra delen av kedjan är större än i den högra p.g.a. att den är längre och därmed tyngre. Samma fenomen visas för vatten i experimentet ”Hävert”.