Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Mormors kopp

Kategori: 
mekanik

 

Lägg snöret över pinnen och håll i den lilla muttern, som bilden visar. Släpp muttern! Vad händer med koppen?

 

Muttern snurran runt pinnen. Snöret rullar då upp sig runt pinnen och fastnar p.g.a. friktion. Koppen blir hängande i luften. 

 

När muttern faller bevaras kvantiteten L = m r v (rörelse-mängdsmomentet). När snörets längd r minskar ökar därför farten v.