Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Mystisk sandstav

Kategori: 
mekanik

 

Håll staven lodrätt med stålkulan längst ned. Hur kan man få kulan att krypa upp till toppen av sanden?

 

Skaka röret upp och ned. Kulan kryper då sakta uppåt. När sand och kula rör sig bildas ibland ett tomrum under kulan. Det fylls med sand och kulan har stigit lite. Du kar nog märkt detta fenomen när Du rensat i rabatten.