Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Newtons planka

Kategori: 
mekanik

 

Varför balanserar den fyllda flaskan?

Kan den tomma flaskan också balansera?

 

För balans krävs bland annat att den gemensamma tyngdpunkten för flaska och planka ligger över stödytan, se figur.

För den tomma flaskan ligger tyngdpunkten på ungefär samma ställe, varför den också balanserar.