Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Newtons vagga

Kategori: 
mekanik

Dra ut en kula enligt bilden och släpp. Dra sedan ut två kulor tillsammans och släpp. Vad händer om Du drar ut tre kulor?

 

Detta händer när Du drar ut en kula:

 

Enbart energikonservering räcker inte som förklaring. Bevarande av rörelsemängd (mv) måste också beaktas. Man finner då för två kulor bilderna nedan. För de fem kulorna kan man tänka sig en serie sådana krockar efter varandra.