Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Olydig tändsticksask

Kategori: 
mekanik

 

Lägg den tomma asken över bordskanten med bild-sidan uppåt. Res asken sakta upp som på bilden tills den står på kant.

 

Om Du istället lägger asken med andra sidan upp är det helt omöjligt att få asken att att så på kant! Varför?

 

Tyngdpunkten ligger inte i mitten av asken utan närmare lådans botten. Med bildsidan uppåt ligger tyngdpunkten lågt och kommer att hamna i ett minimum, se högra bilden. 

 

Med bildsidan nedåt kommer tyngdpunk-ten att rutscha över ett maximum och kan inte fastna i minimu-met p.g.a. sin fart.