Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Oscillerande stav

Kategori: 
mekanik

 

Lägg staven på hjulen och dra runt veven medurs, som på bilden. Staven börjar svänga fram och tillbaka. Varför ligger staven kvar?

 

Vad händer och Du istället vevar moturs?

 

Problemet liknar ”Balanserande kvast” härintill. Staven på bilden trycker hårdast på högra hjulet (”fingret”). Därför blir det en större friktionskraft där än vid vänstra hjulet och staven skjuts är vänster. Så småningom blir det tvärtom.