Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Perpetuum mobile

Kategori: 
mekanik

 

Detta ”överbalanserade” hjul är en kopia från 1200-talet. Man trodde att hjulet skulle gå av sig självt utan tillförsel av energi.

Varför fungerar inte detta?

 

Generellt sett finns inga ”evighetsmaskiner” enligt termodynamiken. I gränsfallet för inga friktionsförluster skulle dock en maskin kunna hålla igång sig själv, men inte leverera någon energi.

 

För vår maskin ser vi att vridmomen-ten är högre på vänster än på höger sida. Men den totala massan är högre på höger än på vänster sida: 7 kontra 4 vikter. Totala vridmomenten på höger och vänster sida tar i medel ut varandra och hjulet står stilla. Vi har en dold motor som driver runt hjulet.