Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Råttfällebil

Kategori: 
mekanik

 

Rulla upp snöret på bakaxeln och sätt bilen på golvet. Bilen sätter fart. Var kommer energin från?

 

Kan man mäta effektiviteten?

 

Vridmomentet följer Hookes lag: t = Kj + C. Om man tar bort snöret kan man med en fjädervåg mäta kraften F parallellt med basen (x), se figur. Den lagrade energin W är arean under kurvan: W ≈ 0.65 J. Den maximala rörelseenergin divideras med W, som ger effektiviteten h ≈ 0.2.