Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Reaktionstid

Kategori: 
mekanik

 

Håll linjalen på den blåa linjen som på bilden. En annan person håller tumme och pekfinger i höjd men den röda linjen, men utan att röra vid linjalen.

 

Be personen att fånga linjalen när Du släpper den. Läs av reaktionstiden.

 

Ett fritt fallande föremål accelererar med g = 9.8 m/s2. På tiden t faller föremålet sträckan s = g t2/2. Man ser att markeringarna för tidsintervallet Dt = 0.02 sek ökar på linjalen.

Anteckna Ditt resultat på bladet. Det påstås att flickor har en snabbare reaktionstid är pojkar. Vi får se vad statistiken visar så småningom här.