Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Roterande kedja

Kategori: 
mekanik

 

Snurra runt snöret sakta som på bilden. Efter en stund reser sig kedjan och snurrar runt horisontellt i en cirkel.

 

Situationen tycks paradoxal eftersom både rörelse- och lägesenergin maximeras, vilket dock är möjligt i ett dynamiskt system.

De krafter som verkar på kedjan är dess tyngd mg samt snörets dragkraft N. Över en viss kritisk frekvens Wc reser sig kedjan till en vinkel q, som ökar med frekvensen W. För t. ex. W = 2Wc är q = 76o.