Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Sjungande stav

Kategori: 
mekanik

 

Håll staven på mitten, som på bilden. Slå med hammaren på övre ändan. En lång utsträckt ton hörs.

Gör om försöket men håll nu staven vid den andra markeringen. Vad händer?

 

Staven vibrerar med longitudinella svängningar, se bild. På mitten står staven stilla och fingrarna dämpar inte svängningarna där, varför staven svänger lätt och länge.

 

Ljudets hastighet i aluminium beräknas till v = 5082 m/s. Staven längd är L = 0.6 m, varför våglängden l = 1.2 m. Frekvensen blir då n = v/l = 4235 Hz, jämfört med mitt mätta värde 4220 m/s.