Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Stående våg

Kategori: 
mekanik

 

Ett snöre skakas upp och ned i ena ändan, se bild. Ställ in amplituden på max och variera frekvensen tills snöret står still i mitten. Om Du nu ökar frekvensen, vad händer då?

 

För en viss frekvens, kommer snöret att bilda en ”stående våg”, se bild med röd ram. Snörets längd s är då en våglängd: s = l.