Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Sysiphos-hjulet

Kategori: 
mekanik

 

Sätt hjulet mot de två trådarna längst upp och släpp. Hjulet rullar långsamt nedåt. Innan det kommer lägst ner vänder det och rullar uppåt! Hur är det möjligt?

 

Axeln är magnetisk och fastnar mot trådarna vid A. Trådarna går isär och till slut byter hjulaxeln sida vid B. Detta är möjligt p.g.a. axelns spetsar. Hjulet behåller sin rotationsriktning vilket innebär en rörelse uppåt efter-som hjulet är på andra sidan om trådarna. Hjulet tappar en lägesenergi Eläg= mgh. Denna omvandlas till rotationsenergi:

 

Sisyophos var en kung i den grekiska mytologin som straffades till att rulla en stor sten uppför ett berg, endast för att sedan se den rulla ner. Så måste han rulla upp den igen och igen….