Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Tippe-topp-snurran

Kategori: 
mekanik

 

Sätt ordentlig fart på snurran. Efter en stund vänder den sig upp-och-ned och snurrar på pinnen! Hur kan den höja sig?

 

Tippe-toppen snurrar kring sin tyngdpunkt. Denna ligger dock inte i sfärens centrum. Därför kommer rotationsaxeln att inte gå genom kontaktpunkten med bordet.

 

Detta resulterar i att snurran glider. Friktionskraften ger ett vridande moment som får snurran att resa sig.