Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Uppåtrullande kula

Kategori: 
mekanik

 

 

Dra ihop de två pinnarna och placera glaskulan lägst ned. Sära sakta på pinnarna. Kulan rullar uppför! Hur långt kan Du få den att rulla?

 

Pinnarna ligger ungefär 2 cm högre där Du håller i dom än i andra änden, se figur.  När man särar på pinnarna sjunker dock kulan ner mellan pinnarna. Kulans tyngdpunkt sänks alltså när den rullar. Lägesenergin minskar och rörelseenergin ökar.