Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Vändbil

Kategori: 
mekanik

 

En bil med förare står på en bricka. Luta brickan försiktigt. Bilen kör nedåt med framändan först. Med lite övning kan Du köra bilen vart Du vill.

 

Hur kommer det sig att bilen inte kan backa?

 

Bilens framhjul är en tung kula, som kan snurra runt i ett hål. Hålets kanter och bilens över del är försedda med ett grafitlager så att kulan glider lätt.

På den undre bilden är bilen riktad snett mot backens lutning. Tyngdkraften drar den tunga kulan nedåt, vilket får bilen att svänga runt kring bakhjulen. Till slut står bilen riktad rakt nedför backen.