Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Vändsnurran

Kategori: 
mekanik

 

Vändsnurran (eller keltisk sten) snurrar mycket lätt åt ena hållet. Åt andra hållet stannar den snart och börjar sedan att snurra åt motsatt håll!

 

Om nu trycker ned ena spetsen och släpper börjar snurran att börja snurra runt ”av sig självt”!

 

Snurran är inte symmetrisk. Antingen har den en skev form eller så har den vikter som sitter snett. Rota-tionsaxeln, som går genom tyngdpunkten, går inte genom kontaktpunkten. Därför uppstår genom glidning en friktionskraft som vrider eller bromsar rörelsen.

 

En knäpp på spetsen får denna snurra att rotera medurs