Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Vågrörelse

Kategori: 
mekanik

 

Dra runt veven sakta och observera hur hjulen rör sig. Är det så en vattenvåg går fram?

 

Hjulen sitter asymmetriskt på sin axlar och rör sig upp och ned när Du vevar. Det innebär att vågen flyttar sig åt sidan. Hjulen flyttar sig dock inte i sidled. På liknande sätt sker ingen materialtransport i t ex en vattenvåg, vattenpartiklarna står nästan stilla.