Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Vortex

Kategori: 
mekanik

 

Släpp ner ett mynt som bilden visar. Det snurrar runt i tratten på sin kant.

 

Kan Du få myntet att gå mycket fort nära trattens kant? Märker Du om myntet ökar eller eller minskar sin ferkvens? 

 

Tricket för hög fart är att Du för runt tratten mycket fort i en cirkelrörelse. Myntet påverkas av tyngden mg och tryckkraften N som ger en centripetalkraft F = mv2 R. Man kan visa att myntets fart v avtar när höjden h ovanför botten minskar. Myntet frekvens runt tratten W ökar däremot, vilket Du hör.