Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Ebbinghaus illusion

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Vilken av de två röda cirklarna är störst?

 

De röda cirklarna är lika stora! Ny forskning visar att det är avståndet till en omgivande cirkel som är avgörande för bedömningen. Viktigt är storleken av den ring de omslutande cirklarna bildar, vilket framgår av Delboeufs illusion:

 

Den vänstra svarta cirkeln verkar större ju närmare den omgivande ringen är, och omvänt.