Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Färgade spiraler

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Tycker Du att spiralerna har två olika färger? Fel!

'

 

Spiralerna är överkorsade av linjer med olika färg. P.g.a. fenomenet färgkontrast kommer ögat/hjärnan att göra tolkningen att de bakomliggande spiralerna har olika färg. Mätningarna nedan visar dock att färgerna är helt lika! En färg kan unikt representeras med en viss blandning av rött (R), grönt (G) och blått (B).