Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Försvunnen prins

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Kan Du hitta mannen på bilden?

 

Om inte, se bilden nedan!

Efter Du betraktat bilden här, titta på den första bilden igen. Nu ser Du mannen ! Du kommer även att se den i morgon utan att först titta på bilden här. Din hjärna har blivit programmerad, d.v.s. hjärnceller har via synapser permanent kopplats upp till ett nätverk som beskriver mannen (minne).