Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Gammal och ung kvinna

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Kan Du se den gamla och den unga kvinnan?

 

Hjärnan söker tolka synintrycket som något menings-fullt och begripligt externt objekt och söker i minnet. Hjärnan gör EN tolkning och vi ser därför bara en av de två bilderna i taget. Om Du dock tittar länge så kan Du eventuellt se båda bilderna samtidigt. 

 

Vad ser Du här?