Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Herings illusion

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Är de röda linjerna raka?

 

Ja, det är dom ! Titta längs dom.

Streckmönstret simulerar ett perspektiv och skapar ett falskt intryck av djup. Konvergensen får oss att tro att vi rör oss framåt. Men bilden är statisk varför vi feltolkar de röda linjerna.

 

Effekten avtar när de röda linjerna ligger långt från konvergenspunkten.