Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Hermanns nätillusion

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Vad ser Du i korsningarna när Du flyttar blicken?

 

Du ser gråa fläckar i indirekta seendet som kommer och går ! Fläcken i en korsning försvinner om Du tittar i korsningen. Ögats näthinna ser områden enligt figuren till höger. Vi centrum ökar synapserna nervaktiviteten, i periferin minskas den.

 

Därför är signalen mindre vid 2 än vid 1 och vi ser fläckar vid kryssen. Vid det direkta seendet (gula fläcken vid 3) är det receptiva fältet mindre och effekten uteblir. På avstånd ser vi dock fläcken vid 3 p.g.a. att det receptiva fältet är större.