Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Jastrows illusion

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Använd mallen i snöret för att jämföra storlekarna på de två bågarna.

Vad kan vi lära oss av denna erfarenhet?

 

De två bågarna är lika stora! Man jämför den övre sidan av den undre bågen med den nedre sidan av den övre bågen, vilket lurar ögat. Men fenomenet är inte generellt förklarat ännu. Använd de två lösa bågarna för ytterligare undersökningar.

Vi kan alltså aldrig lita på att våra sinnen avbildar omvärlden korrekt, inte ens inom forskningen. För en säkrare slutsats måste vi vara mer objektiva och utföra beprövade mätningar.