Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Kaféväggsillusionen

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Är de lodräta linjerna parallella?

 

Ja, det är dom ! Det är viktigt att skiljelinjernas färg (i detta fall grå) ligger mellan de mörka och ljusa brickornas färg.