Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Müller-Lyers illusion

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Har några av de tre vågräta linjerna lika längd?

 

Alla tre är lika långa ! En möjlig förklaring är att vi förutsätter att de inåt-pekande pilarna relaterar till nära objekt och vise versa. 

 

Här framgår att linjerna verkligen är lika långa: