Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Neckers kub

Kategori: 
optiska-illusioner

 

 

Vilken yta är närmast Dig ?

Det beror på! Kuben är ritad med parallella linjer. Vid en korsning mellan två linjer framgår inte vilken linje som är överst. Därför kan kuben tolkas på två sätt och betraktaren ser kuben hoppa mellan de två sätten (multistabil varseblivning).