Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Poggendorfs illusion

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Är det den röda eller blå linjen som fortsätter i den svarta? 

 

Den röda! Effekten har diskuterats i över 100 år. En bidragande orsak är att hjärnan tolkar spetsiga vinklar som expanderade, och vise versa. Effektens försvinner därför för horisontella linjer.

 

Illusionen försvinner då rektangeln är transparent: