Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Rubins vas

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Vad föreställer bilden ?

 

Ibland en vas, ibland två ansikten ! Hjärnan vill tolka ett observerat mönster i termer av externa objekt. Därvid behöver synsystemet skilja ut objektet från en bakgrund. Beroende på om den vita eller svarat ytan tolkas som bakgrund får vi olika tolkning av mönstret.

 

Variation på temat. Tre figurer!