Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Samma-färg-illusionen

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Är ruta A eller B mörkast?

 

De har samma färg ! Kontrollera svaret genom att hålla masken, som hänger här, över bilden.