Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Snurrande ring

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Fixera blicken på den vita pricken i mitten. Ändra ögats avstånd till bilden genom att flytta huvudet fram och tillbaka. Vad ser Du?

 

Hjulen snurrar, särskilt det inre! Effektens tolkning är fortfarande under diskussion. Bilden måste vara uppbyggd av väl avgränsade områden med olika färg. Ögats rörelse över de olika färgerna feltolkas i den del av hjärnan som behandlar rörelse. 

 

Annat exempel på driftfenomenet: