Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Två ansikten

Kategori: 
optiska-illusioner

 

Titta på bilderna från ett längre avstånd. Ändras ansiktena?

 

På långt avstånd ser den vänstra personen lugn ut. Den högra ser arg ut! Alltså tvärtom jämfört med nära avstånd. Varje bild är en överlagring av ett lugnt och en argt ansikte. På t ex den vänstra bilden består de arga dragen av höga rymdfrekvenskomponenter k=2p/l  (snabba variationer) och de lugna dragen av höga k (långsamma variationer). På nära avstånd dominerar höga k varför vi ser ett argt ansikte. När vi avlägsnar oss ser vi låga k och ett lugnt ansikte. Det senare beror på att ögats upplösning minskar med avståndet.