Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Häst och ryttare

Kategori: 
problemlösning

 

Placera ryttarna så att de samtidigt rider på var sin häst.

 

Problemet är mycket svårt att lösa därför att man lätt låser sig vid invanda tankar och begrepp.

 

Det finns inget ”trick” med lösningen. De tre delarna skall ligga plant på bordet som för ett vanligt pussel.

Hjärnan vill hitta konventionella lösningar från minnet av erfarenheter. Det gäller att bryta det inlärda, automatiska mönstret. Försök tänka annorlunda, ”tvärtom“, upp-och-ner,….. Svårare än sagt! Man kan dock lära sig tekniker för problem-lösning, vilket är mycket viktigt för att kunna använda sina kunskaper.

Om Du ger upp kan Du eventuellt få lösningen på utställningen ”Fysikaliska leksaker”.