Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Peng i glas

Kategori: 
problemlösning

 

Flytta två tändstickor så att ett exakt lika ”glas” uppstår, men med pengen utanför glaset.

 

Flytta två stickor enligt nedan. Problemet är att man antar att glaset efter flyttningen fortfarande skall stå upprätt, vilket inte sägs i uppgiften. Regeln ”gör tvärtom” är som ofta vägledande.