Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Tetraeder

Kategori: 
problemlösning

 

Två identiska träbitar skall sättas ihop till en tetraeder.

 

Hjärnan föredrar symmetriska lösningar, se bild 1.

Det krävs en viss fantasi för att vrida en av bitarna 90 grader, så att vi får tetraedern i Bild 2.