Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Ångmaskin

Kategori: 
värme

 

Be om hjälp för att starta ångmaskinen. Låt maskinen driva en apparat (borr, lampa,…). Släpp ut lite ånga i visselpipan.

 

Hur fungerar maskinen? Är den stark?

 

Ångmaskinen är en motor där värmeenergin i vatten-ånga omvandlas till mekaniskt arbete.

 

Vatten kokas i tanken och vattenångan leds in i en cylinder. En kolv trycks där fram och tillbaka genom att en slid leder ångan växelvis på ena och andra sidan om kolven. Kolven drar runt ett hjul. Ångmaskinen har förhållandevis låg verkningsgrad.