Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Drickande fågel

Kategori: 
vätskor

 

Fågeln doppar näbbet igen och igen i vattenglaset. Slutar den någon gång? Varifrån får fågeln sin energi?

 

Fågeln fortsätter så länge det finns vatten i glaset.

Fågelns näbb blir kallt p.g.a. vattenavdunstningen. Trycket sjunker då i huvudet och vätska sugs upp. Halsen blir tyngre och ankan välter. Nedre delen av röret kommer över ytan och vätskan rinner tillbaka. Fågeln rätar upp sig. Proceduren upprepas.