Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Droppar

Kategori: 
vätskor

 

En vätska rinner genom ett hål. Varför är dropparna runda?

 

Problemet är komplicerat, men kan approximativt skrivas:

 

Men kolla på Lavalampan härintill! Den uppåtstigande korven omvandlas till ett klot därför att ytenergin minimeras p.g.a. att klotet har minsta möjliga area. 

Bläckstråleskrivare fungerar med samma princip: