Fysikaliska Leksaker

Leksaker och experiment som hjäper dig förstå världen omkring dig

Förångning

Kategori: 
vätskor

 

Mät temperaturen på det torra och våta tyget genom att hålla mätaren på avstånd. Vilket tyg är kallast?

 

Det våta tyget är kallast. De molekyler som rör sig fortast i vattnet (de varma) lämnar tyget (förångning). De som blir kvar är därför kallare än de varit om ingen förångning skett. I de torra tyget sker ingen förångning.

 

Du kan bestämma fuktigheten i rummet genom att använda Dina mätvärden och tabellen här.